BØRN OG UNGE

 www.drk.dk
Samtalegrupper er et tilbud fra Dansk Røde Kors til børn, hvor den ene eller begge forældre er varetægtsfængslet eller sidder i fængsel.

Flere informationer om samtalegrupper for børn af indsatte kan fås hos Mette.

 www.bornsvilkar.dk
Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der i mere end 30 år har arbejdet for alle børn i Danmark.

 www.doegnkontakten.dk
Københavns Kommunes krise- og rådgivningscenter for børn og unge.

www.ungiaarhus.dk
Rådgivning til unge i Århus.

www.boernenettet.dk
Rådgivning til børn og unge.

www.boerneraadet.dk
Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børns rettigheder.

www.ensomiaarhus.dk
Et projekt under Ungdommens Røde Kors.

www.familievold.dk
Forening for Børn i Voldsramte Familier.

www.girltalk.dk
Et pigeliv rummer mange ting, som kun andre piger kan forstå. Girltalk.dk er for alle piger mellem 12 og 20 år.

FORSORGEN

www.kriminalforsorgen.dk
Kriminalforsorgen

www.crimprev.dk
Det kriminalpræventive råd

ORGANISATIONER

www.drk.dk
Samtalegrupper er et tilbud fra Dansk Røde Kors til børn, hvor den ene eller begge forældre er varetægtsfængslet eller sidder i fængsel.

Flere informationer om samtalegrupper for børn af indsatte kan fås Mette ( info kommer senere)

www.cafeexit.dk
Café Exit er et tilbud til ex-indsatte og indsatte, som under fængselsopholdet beslutter sig for at ville ”starte på en frisk”, når afsoningen er overstået. Målet er at skabe nye netværk og hjælpe til aktiv deltagelse i samfundet.

http://www.offerraadgivning.dk
Mange ofre står efter anmeldelsen tilbage med uløste spørgsmål og har følelsen af utryghed. Offerrådgivningen tilbyder anonymitet og støttepersonerne har tavshedspligt.

www.home-start.dk
HOME-START familiekontakt er en organisation, hvor frivillige tilbyder støtte, venskab og praktisk hjælp til familier med børn under skolealderen. Hjælpen er gratis og fortrolig.

 www.hvemhjaelperhvem.dk
Hvem hjælper hvem i Århus er din guide til hjælpetilbud i Århus. Her finder du oplysninger om sociale, sundhedsmæssige og humanitære hjælpetilbud som f.eks. alkoholrådgivninger, aktiviteter for ensomme unge, sygdomsforeninger m.m.

 www.kvinde.finfo.dk
Her finder du oplysninger om alt fra uddannelse og job til ægteskab og kvindeliv i Danmark.

SR-BISTAND København

 www.sr-bistand.dk
SR-Bistand yder professionel social, juridisk og psykologisk rådgivning. Rådgivningen udføres først og fremmest af frivillige, jurister, socialrådgivere, socialformidlere, psykologer eller studerende på sidste år. Det hele er gratis og kan foregå anonymt.

RETSHJÆLP

www.krim.dk
KRIM tilbyder:

- Gratis retshjælp til pårørende

- Gratis retshjælp til indsatte i fængsler og arresthuse

- Hjælp til klager over politiet

- Samt hjælp til andre juridiske anliggender

www.friproces.dk/ngr
Gratis retshjælp

www.familieadvokaten.dk
Gratis juridisk information

www.advokatsamfundet.dk
Advokatvagten – eller retshjælpen som den kaldes i nogle byer kan bedst betegnes som en juridisk skadestue, hvor der ydes mundtlig juridisk førstehjælp. I landets over 100 advokatvagter giver advokater ca. hver uge gratis mundtlig rådgivning til de borgere, der henvender sig. 

FOLKETINGETS OMBUDSMAND

www.ombudsmanden.dk
Folketingets Ombudsmand skal kontrollere statslige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder.

Ombudsmanden kan behandle klager over forvaltningsmyndighedernes afgørelser og deres behandling af borgerne og sagerne. Herudover kan ombudsmanden tage sager op på eget initiativ og iværksætte generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager.

MISBRUG 

www.hope.dk
"Hjemmeside for alkoholafhængige og pårørende"

På Hope kan alkoholafhængige og pårørende finde informationer om steder der tilbyder behandling, rådgivning og støtte.

www.kris-danmark.dk
"Konceptet hvor kriminelle via undervisning kan bearbejde deres kriminelle tankegang og identitet." 

FORENINGER I NORDEN

www.ffp.no
Norsk forening for fangers pårørende.

www.kakbladet.com
Svensk forening.