Litteraturliste for voksne.

Balvig, Flemming
Det voldsomme samfund, om vold som problem og fængsel som løsning
Flemming Balvig. - Kbh. : Jurist- og Økonomforbundet, 2000. - 2 bind
Bind 1 : Fortid og nutid. - 2000. - 338 sider : ill.

Balvig, Flemming
Det voldsomme samfund, om vold som problem og fængsel som løsning
Flemming Balvig. - Kbh. : Jurist- og Økonomforbundet, 2000. - 2 bind
Bind 2 : USA og Danmark. - 1. udgave, 1. oplag. - 406 sider : ill.. –

Wrang, Joachim
Cellen og øjet, om overvågning, forbrydelse og straf / Joachim Wrang.
1. udgave. - Århus : Klim, 2000. - 119 sider.
Med udgangspunkt i det amerikanske fængselsvæsen diskuterer forfatteren problemerne ved indespærring og overvågning.
Konsekvenserne af indespærringen holdes op mod systemets målsætninger.

Marianne Willumsen
Besøg bag tremmer, en introduktion til fængselsbesøg / idé
Marianne Willumsen ; redaktion: Nana Riemann. - 1. udgave, 1. oplag.
[Kbh.] : Dansk Røde Kors, 1998. - 48 sider : ill. i farver

Christensen, Else
Forældre i fængsel, en undersøgelse af børns og forældres erfaringer
 Else Christensen. - Kbh. : Socialforskningsinstituttet ; [Haslev] : [eksp. NBC], 1999. - 124 sider. - (Socialforskningsinstituttet ; 99:5)

Dam, Albert
Bort fra fængselsstraffene, seks essays / Albert Dam ; redaktion og noter ved Bo Elbrønd-Bek.
1. udgave. - Kbh. : Nansensgade Antikvariat, 1988. - 184 sider ; 19 cm. - (Kælderbiblioteket ; no 10 {i.e. 9})
Indhold: Et besøg i Horsens tugthus ; Motivforskydning : efter et besøg i Horsens Tugthus ; Straffekolonien ved Kjølsen ; Vridsløselille Straffeanstalt i billeder ; Kvindefængslet på Kristianshavn : interiør og betragtninger ; Bort fra fængselsstraffene : en teoretisk undersøgelse

Grøftehauge, Marlene
Fangebørn af Marlene Grøftehauge ; foto: Ulla Rose Andersen. - Århus : CDR-Forlag, 2004. - 118 sider : ill.. - (Kriminalitet & samfund)
Gennem samtale med 4 børn og unge om deres oplevelser med en forældre i fængsel samt udsagn fra fængselspersonale belyses et emne, der ellers har været tabubelagt
Fra 14 år

Lauesen, Torkil
Fra forbedringshus til parkeringshus, magt og modmagt i Vridsløselille Statsfængsel.
Torkil Lauesen. - 1. udgave, 1. oplag. - Kbh. : Hans Reitzel, 1998. - 227 sider. - (Vidvinkel)
Ud fra personlige erfaringer, interviews samt med teoretisk inspiration fra bl.a. Michel Foucault forsøger forfatteren at besvare spørgsmålene: hvordan udøves magten i fængslet?, hvordan påvirker magtudøvelsen fangerne? og hvilke modstrategier udvikler fangerne?

Nielsen og Thomas Brøchner
Livet bag tremmerne, en KRIM-bog : interviews og fotos fra danske fængsler og arresthuse.
Interviews: KRIM-Århus ; fotos: Mogens B.Nielsen og Thomas Brøchner ; redigering: Nis Hauberg. - 1. udgave.
Århus : KRIM, 1992. - 302 sider : ill.
Fanger og ansatte giver et førstehåndsindtryk af straffeanstalternes hverdag, deres oplevelser, frustrationer og visioner.

Lund, Preben
Bag gitter og tremmer, hverdagen i danske fængsler / Preben Lund ; fotos: Henrik Jørgensen ; tegninger: Tom Christensen. - 1. udgave, 1. oplag. - [Kbh.] : Grafisk, 1991. - 72 sider : ill.. - (Viden om)
Med Jyderup og Vridsløselille statsfængsler som udgangspunkt fortælles om åbne og lukkede anstalter. Bl.a. forholdene for de indsatte, problemer omkring frihedsberøvelse, straffens præventive virkning samt kriminalforsorgens arbejde. Beskrivelsen er ledsaget af interviews med indsatte.
Fra 13 år

Thuesen, Jutta
Fængsler - kommer man nogensinde ud? af Jutta Thuesen ; fotos: Ulla Rose Andersen.
Aarhus : CDR-Forlag, 1997. - 149 sider : ill.. - (CDR ; 187)

Gennem udsagn fra en række ansatte og især indsatte tegnes et billede af dagligdagen i lukkede og åbne fængsler, bl.a. mht. isolation, narkotika og vold. Endvidere belyses den problematiske tid efter endt afsoning.
Fra 14 år

Hansen, Allan René
Håndbog for kriminelle, så du ved hvad der venter / Allan René Hansen (fange nr. 44) ; i samarbejde med Kirsten Jacobsen. - 1. udgave, 1. oplag. - [Viby J.] : Centrum, 1995. - 199 sider
Den fængselsindsatte, narkodømte Allan René Hansen (f. 1955) fortæller om livet i fængslet, om hans tilværelse som den har formet sig indtil nu og om hans syn på forbrydelse, straf og samfund.

Olsen, Inger
Bag hegnet / Inger Olsen ; i samarbejde med Allan Larsen. - 1. udgave, 1. oplag. - Kbh. : Ekstra Bladet, 2003. - 160 sider
Et almindeligt menneske, Inger Olsen (f. 1949), med en dom på 60 dages fængsel fortæller om paragrafferne, narkomanerne, vaneforbryderne og de kvindelige medfanger i Statsfængslet ved Horserød og den måde, fangerne bliver behandlet på.
www.bag-hegnet.dk