Ofte stillede spørgsmål 

TRANSPORT

Spørgsmål:

Kan man ansøge om godtgørelse af transport til samvær med sine børn når man afsoner/sidder i varetægt?

Svar:

Ja ud fra Loven om aktiv socialpolitik Kap. 10 § 83 

Spørgsmål:
Kan den indsatte søge om transportgodtgørelse fra de enkelte fængsler?

Svar:
Dette er individuelt og op til det enkelte fængsel at vurdere.


Spørgsmål:
Er der mulighed for udvidet besøgstid hvis man kommer langvejs fra?

Svar:                     
Dette er også op til det enkelte fængsel at vurdere og give tilladelse til.


BOLIG

Spørgsmål:
Hvor lang tid kan man få tilskud til sin husleje, når man afsoner?

Svar:
Op til 6 mdr. så skal kommunen vurdere om der kan gives yderligt tilskud.


BØRNEPENGE 

Spørgsmål:
Har man ret til børnepenge fra den indsatte mens vedkommende afsoner eller sidder i varetægt?

Svar:
Ja


Spørgsmål:
Hvis ja, hvem skal udbetale pengene under forløbet?

Svar:
Den Kommune man er bosiddende i.


Spørgsmål:
Kan den indsatte søge om eftergivelse af sin gæld til børnepenge, når vedkommende er færdig med sin afsoning?

Svar:
Der er lige kommet nye regler inden for dette område, svar kommer senere.


Spørgsmål:
Hvornår kan den pårørende forældre søge på lige fod som enlige forsørgere, om ekstra børnepenge og forhøjet boligsikring og betaling af daginstitution?

Svar:
Efter 3 mdr. Ansøgningerne vurderes ud fra husstandsindtægten.


FULDMAGT

Spørgsmål:

Hvad skal der stå i en fuldmagt til kriminalforsorgen, når man søger om indsigt i ens pårørendes sag?

Svar:
Den indsatte skal skrive en fuldmagt til kriminalforsorgen, hvor den indsatte giver vedkommende fuldmagt til at få aktindsigt i hans/hendes sag.


ANSØGNING OM AFSONINGSSTED

Spørgsmål:
Kan man søge om at afsone ud fra nærhedsprincippet?

Svar:
Ja det kan man godt. Se bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. §23