Økonomisk støtte til transport ved besøg med børn

Info fra Kriminalforsorgens hjemmeside:

Der er i nogle tilfælde mulighed for at søge støtte, når børn skal på besøg i et fængsel eller arresthus. I vejledningen på Kriminalforsorgens hjemmeside under "For familier" kan du læse mere om mulighederne for transporthjælp og hvordan hjælpen søges.

Du finder ansøgningsskemaet midt på siden her:

www.kriminalforsorgen.dk/Familie

Du skal udfylde et ansøgningsskema og sende det til det fængsel eller arresthus, hvor den indsatte afsoner.

Hvis du har fået bevilget støtte, skal du medbringe et transportbilag ved besøget.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at ringe til os på 28806000