Årligt er mere end 10.000 børn berørt af en forældres afsoning. SAVN arbejder for at forbedre forholdene for børn af indsatte og sikre at de bliver set og hørt, og får den hjælp de har behov for.

Mange børn i Danmark har en far eller mor som sidder i fængsel. Når dette sker, har både børnene og de øvrige pårørende brug for at dele deres sorg, angst, frustrationer og savn med ligestillede og få hjælp og støtte.

Hvad enten det er forælderen, kæresten eller ægtefællen, der skal afsone en dom, har en fængselsdom store konsekvenser for de pårørende. Det er især børnene der bliver hårdt ramt ved en afsoning.

Børn af indsatte lever ofte i en verden hvor det er tabu at snakke om at have en forælder i fængsel. Samtidig lever de med savnet, sorgen og alle de bekymringer og tanker der kan følge med en så traumatisk oplevelse. Det er derfor vigtigt at de får den hjælp de har behov for.

Børn med fængslede forældre kan ofte have brug for hjælp til at at bryde ensomheden og tabuet. Det er utrolig vigtigt at støtte barnet, fortælle sandheden, så der ikke lyves om afsoningen, og frisætte dem fra de ofte store problematikker og konflikter der opstår i familierne når en forældre fængsles. Barnet har tit rigeligt i at sørge, savne og i øvrigt klare sit børneliv. 

SAVN tilbyder weekendophold for børn og pårørende til indsatte med familierådgivning. På vores ophold møder børn andre børn som også har en pårørende der afsoner, og hvor den ikke indsatte forældre kan få råd og vedledning til at takle de problemstillinger der er i deres familieliv. Alle SAVNs tilbud er gratis.