Pårørende til indsatte efterlades med både praktiske og i særdeleshed følelsesmæssige udfordringer, der i mange tilfælde kan virke uoverskuelige. Et  familiemedlem bliver med ét revet bort fra familien og tilbage står de pårørende, der pludselig skal vænne sig til en situation, hvor savn, sorg, ensomhed og afmagt erstatter hverdagen.

De pårørende efterlades med både praktiske og i særdeleshed følelsesmæssige udfordringer, der i mange tilfælde kan virke uoverskuelige. Et familiemedlem bliver med ét revet bort fra familien og tilbage står de pårørende, der pludselig skal vende sig til en situation, hvor savn, sorg, ensomhed og afmagt erstatter hverdagen.

Der er få og meget begrænsede muligheder for økonomisk og personlig hjælp fra det offentlige i dag til pårørende, og derfor kan den økonomiske situation i familien hurtigt blive en udfordring. Pludselig er der kun én til at betale de udgifter, som der før var to til, og ofte medfører det radikale ændringer i hverdagen. Derudover kan det stadig være tabubelagt at være pårørende til en fængselsindsat, hvormed det kan være svært at søge hjælp hos den øvrige familie, venner, skolekammerater og kollegaer. Både den indsatte og de pårørende bliver tvunget til at skabe en ny identitet, og det er som oftest en meget hård og krævende tid for alle parter.

SAVN tilbyder hjælp og støtte til pårørende.