Kriminalforsorgen

http://www.kriminalforsorgen.dk/

Instituttet for menneskerettigheder

Der er konstant omkring 4.000 børn i Danmark, hvis far eller mor sidder i fængsel, og ca. 3 % af alle danske børn har oplevet forældrefængsling. Mange af disse børn havner i en overordentlig svær situation, der kan have stor negativ indflydelse på deres liv og tilværelse – ikke desto mindre har deres rettigheder og problemer været overset i mange år.

For at ændre dette blev der i 2006 holdt to møder på Institut for Menneskerettigheder (DIHR). Til stede ved møderne var repræsentanter for Kriminalforsorgen, politiet og de sociale myndigheder samt børneorganisationer, pårørende til indsatte samt tidligere og nuværende fængslede. Alle parter mødte hinanden ansigt til ansigt, på neutral grund og med de samme rettigheder og taletid. Emnet var børn af fængslede, og ideen var at have en uformel diskussion om, hvad der kunne gøres for at hjælpe disse børn.

På grundlag af den dialog og de ideer, der blev skabt ved disse møder, blev et forskningsprojekt formuleret, der blev støttet af Egmont Fonden. Fra begyndelsen var målet med projektet at skabe faktiske forandringer igennem en kombination af grundforskning, dialog, fortalervirksomhed og oplysning.

menneskeret.dk

 

Børnerådet

Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børns rettigheder. Rådet arbejder for børns ret til beskyttelse, indflydelse og omsorg. Børnerådet er politisk uafhængigt og kan derfor handle på baggrund af egne beslutninger.

Børnerådet blev etableret i 1994 - i første omgang som en forsøgsordning. I 1997 besluttede Folketinget at gøre Børnerådet permanent.

Børnerådet er tværfagligt sammensat og består af en formand og seks medlemmer. Tilsammen repræsenterer rådet en bred indsigt i børns opvækst og udvikling. Rådets daglige arbejde varetages af Børnerådets sekretariat.

Børnerådet taler børnenes sag i den offentlige debat. Vi arbejder bredt for at sikre gode levevilkår for børn. Vi beskæftiger os med alle sider af børns liv: Skole-, kultur- og fritidsliv, sociale og sundhedsmæssige forhold, børn med særlige behov, børns retsstilling m.v.

www.boerneraadet.dk

 

Røde Kors

Røde Kors tilbyder lokale samtalegrupper for børn af indsatte. I grupperne kan børn med far eller mor i fængsel tale med andre børn i samme situation.

http://www.rodekors.dk/brug-for-hjaelp/boern-af-indsatte

 

KRIM

KRIM tilbyder gratis retshjælp blandt andet ved klager eller rejsning af erstatningskrav i anledning af fængselsforhold, anholdelse, varetægt, detentionsophold, straffeattest, justitsmord mv.

Kontakt KRIM på tlf.: 70 22 22 42 eller på:

www.krim.dk

 

Exit

Exit er en organisation, som ønsker at støtte ex-indsatte og indsatte, som under fængselsopholdet beslutter sig for at ”starte på en frisk”. Exit har en række tilbud, som spænder fra uformelt, hyggeligt samvær over beskæftigelsesprojekt og juridisk rådgivning til samtaler med terapeut og psykolog. Målet er at skabe nye netværk og hjælpe indsatte og ex-indsatte til at leve som aktive mennesker uden kriminalitet. 

www.exit-danmark.dk

 
FFP (Norge)

For Fangers Pårørende (FFP) har som sin viktigste oppgave å gi støtte og råd til familie og venner av innsatte i fengsel, og å arbeide for synliggjøring og bedrede vilkår for pårørende. FFP gir råd og støtte på telefon, e-post og gjennom samtaler på vårt kontor i Oslo og i Trondheim.

www.ffp.no