Utrolig mange børn har en far eller mor der sidder i fængsel. Når dette sker, har både jeres børn og i øvrige pårørende brug for at dele jeres sorg, angst, frustrationer og savn med lige-
stillede.

SAVN ønsker i fællesskab med kriminalforsorgen og andre organisationer på området, at være med til at forbedre vilkårene for børn og pårørende til indsatte.

SAVN mener at der er brug for et netværk, som kan være med til at påvirke de beslutningstagere og myndigheder, som har med fængselsvæsenet at gøre. Vi håber, at SAVN - på langt sigt, kan medvirke i debatten om udvidelse af besøgsmulighederne og forbedring af besøgslokaler i fængsler og arresthuse.

Der er ofte store frustrationer forbundet med afviklingen af en fængselsdom. De pårørende har langtfra altid, muligheder for at afklare de problemstillinger, der kan melde sig, i hverdagen. Børn og pårørende bliver ofte mødt med tabu, foragt og svigt. Det er bl.a. her, at SAVN ønsker at gøre en forskel!!

SAVNs tilbud til børn og pårørende til indsatte:

SAVNs telefonvagt 28806000 modtager opkald fra mange pårørende til indsatte hvert år. Det kan være den ikke indsatte forældre der søger råd og vejledning om hvordan man fortæller sit barn om afsoningen og hvordan man tager bedst hånd om situationen og støtter sit barn med at håndtere de følelser og tanker de har. Vi har også forældre til indsatte som søger rådgivning om hvordan de skal forholde sig til at deres søn eller datter skal afsone og hvad de kan gøre for at hjælpe og støtte, så den indsatte kan komme godt igennem afsoningen og få et godt  liv efter. Der ud over har vi mange kæreste og søskende og andre pårørende til indsatte som ringer til telefonvagten for at få rådgivning.

SAVNs weekendophold med familierådgivning. På weekendopholdene modtager børnene og de øvrige pårørende støtte og hjælp til at håndtere deres situation og deres følelser fra familierådgivere.

På opholdene gør SAVN meget ud af at skabe hyggelige og trygge rammer, hvor alle føler sig velkommen.  Det er her mange børn for første gang møder andre børn som har en forældre der afsoner, og de oplever at andre børn også går rundt med de samme tanker og følelser som de måske gør. Børnene har stor gavn af at mødes og snakke med andre børn som også har en far eller mor der sidder i fængsel. Det at opleve at man ikke ”er den eneste der har en forælder i fængsel”, er en stor oplevelse for børnene.

Vi har også forældre til indsatte, og søskende til indsatte, som deltager på SAVNs ophold, og alle pårørende der har deltaget har haft stor gavn af den hjælp og støtte de har modtaget.

Weekendopholdene giver børnene og de øvrige pårørende redskaber til at få et godt liv, trods savnet og sorgen i deres hverdag. 

SAVNs øvrige arbejde for børn og pårørende til indsatte 

SAVN afholder løbende konferencer og oplæg i samarbejde med vores samarbejdspartnere. Vi sidder også i forskellige styregrupper og idegrupper, hvor der er fokus på at forbedre vilkårene for børn af indsatte.

SAVN er en del af "24 timer for børn af indsatte" som er et nordisk samarbejde, som startede op i 2011. Vi deltager i netværksmøder en gang om året, hvor Kriminalforsorgen fra Norge, Sverige og Danmark er repræsenteret, samt pårørendeforeninger fra de tre lande. Danmark er hvert år repræsenteret med Institut for Menneskerettigheder, Børnerådet og SAVN.

Formålet med netværksmøderne er sparring om de projekter og tiltage der er for de indsattes børn i de forskellige lande, og hvad vi hver især som organisation kan gøre for at forbedre vilkårene for de børn af indsatte og deres familier.