SAVNs bestyrelseSAVNs bestyrelse

 

Formand 

Lennart Ricard.

Fhv. Advokat, med møderet for Højesteret. Har bla. været formand for Statens Musikråd og siddet i bestyrelsen for Kofoeds Skole med ansvar for budget og regnskab.

Medlem af kredsbestyrelsen for Advokatsamfundets 1. kreds 1986-92, næstformand fra 1990. Medlem af repræsentantskabet for DJØF til 1997. Formand for Statens Musikråd 1995-99. Medlem af repræsentantskabet for Gigtforeningen. Formand for bestyrelsen i Kunda Kursachsen Fonden og Den Hirschsprungske Samling. Medlem af bestyrelsen for Det Danske Kulturinstitut, Bjarne Jensens Fond, samt Fugleværnsfonden. 


Næstformand

William Rentzmann 

Tidligere direktør for Kriminalforsorgen og bestyrelsesmedlem i Cafe Exit, Den Danske Helsinki-komite, Nextstep foreningen, Borgervennen af 1788 og Kofoeds Skoles Repræsentantskab m.m. 


Bestyrelsesmedlem

Martin Mourier 

Bestyrelsesmedlem i Semler-gruppen, partner i Scanlead, iværksætter og forfatter. Cand. Merc. og familieterapeut.


Bestyrelsesmedlem 

Dorthe Lysgaard

20 års ledererfaring i politisk ledede organisationer heraf 14 år som topleder.

Erfaring fra Centraladministrationen og i projektledelse og udviklingsarbejde i 3. verden.

Særlig viden: Sundhedsområdet og socialområdet med særlig fokus på handikapområdet og børneområdet


Bestyrelsesmedlem 

Steen Østrup 

Familierådgiver og fagansvarlig for Støtte/kontakt gruppe i Billund Kommune.