Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål i form af konkrete projekter, der ikke er sat i gang inden det næste fondsmøde.

A.P. Møller Fonden

Fonden er blandt de største i Danmark og favner både meget omkostningstunge projekter og gode ideer, der kræver mindre støtte.

Bestseller Fonden

BESTSELLERFONDEN er en uafhængig velgørende nonprofitorganisation. BESTSELLERFONDEN arbejder primært med grupper fra de laveste sociale lag i Indien og Kina, hvor BESTSELLER har leverandører, der producerer forskelligt tøj og tilbehør.

Aase og Ejnar Danielsens Fond

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål, fortrinsvis i form af støtte til forskning og videreuddannelse inden for det lægevidenskabelige og samfundsvidenskabelige område samt til byggeforskning.

Foreningen Østifterne

Det er Østifternes formål, dels at medvirke til at opretholde og videreføre den nu i Nykredit Forsikring A/S drevne forsikringsvirksomhed, og dels at have ejerskab og tage del i Nykredit koncernens virksomhed. Desuden er det et ønske at medvirke med støtte til skadeforebyggende aktiviteter, uddannelse, humanitære støtte- og hjælpeaktiviteter. Og ikke mindst at yde støtte til almennyttige formål.

Lauritz Fonden

Lauritz Fonden er en erhvervsdrivende fond med almennyttige aktiviteter. Fonden støtter sociale og humanitære formål og innovative projekter af kommerciel karakter, både i og uden for Danmarks grænser. Fonden støtter desuden søfart, kultur – herunder Lauritzen-prisen – og uddannelse. 

Grete og Sigurd Pedersens Fond

Grete og Sigurd Pedersens Fond

BikubeFonden

Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til gavn for samfundet, primært inden for kultur og sociale formål. Den røde tråd i Bikubenfondens væld af aktiviteter er ambitionen om at fremme indsigt og udsyn i samfundet via støtte og udvikling af projekter af høj kvalitet og varig værdi for det danske samfund.

 

 

BG Fonden

Bikubenfonden og BG fonden er søsterfonde og har fælles direktion og administration, men har hver sin bestyrelse.

Grete og Sigurd Pedersens Fond

Grete og Sigurd Pedersens Fond