SAVN modtog Lillebrorpris i 2006

Børnehjælpsdagens Lillebror Pris på 50.000 kr. blev under overværelse af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary overrakt til Foreningen SAVN, der har til formål at yde støtte og vejledning til indsattes børn. Foreningen arbejder med at skaffe rådgivning, information og hjælp til disse børn.

Motiveringen for Lillebrorprisen 
Tale af Palle Simonsen ved overrækkelsen af Lillebror prisen:

Også i år er der mange forslag til Børnehjælpsdagens Lillebror pris.

Det er ikke mindst glædeligt, fordi det viser, at det frivillige, sociale arbejde blomstrer.
Der opstår hele tiden nye ideer og nye initiativer.

Og det gør det dobbelt glædeligt, at Børnehjælpsdagen gennem Lillebrorprisen kan være med til at påskønne en særlig indsats for nogle af disse ildsjæle. Det er ikke altid så enkelt for priskomiteen at finde frem til de rigtige kandidater, men heldigvis har der også i år været – som det hedder sig i fundatsen emner karakteriseret ved et bemærkelsesværdigt initiativ til gavn og glæde for børn og unge.

Lillebrorprisen går i år til foreningen SAVN, som er et netværk for børn og pårørende til indsatte i fængsler. Det er en nystartet forening, der har til formål at støtte og vejlede i forhold til den sorg, det savn og de frustrationer, der kan opstå, når en nærtstående er indsat.

Som jeg læste i en omtale af foreningen: Den ene dag var de en ganske almindelig familie med far, mor og barn. Den næste dag var far i fængsel, mor og søn stod tilbage med en masse spørgsmål og var pludselig pårørende til en indsat.

En omvæltning på et splitsekund. Og hvad gør man så?

Hvordan forholder børnene sig til kammeraterne i skolen, Tier man og bliver indelukket, eller kan man være åben om problemerne.

Det er netop i den slags situationer, at netværk kan spille en meget stor rolle. At man kan dele sine problemer med andre. At man ikke længere er alene.

Et af mødestederne er foreningens hjemmeside, hvor man kan mød andre i samme situation. Andre ideer er cafemøder, selvhjælpsgrupper, besøg i Bon-Bonland eller måske en sommerlejr.

Ca. 45.000 børn og unge mellem 0 til 17 år havde pr. 1 januar 2000 på et tidspunkt i deres liv haft en mor eller far i fængsel.

Der er tillige undersøgelser, der viser, at børn, der har haft en mor eller far i fængsel, har to til tre gange større risiko for selv at komme i fængsel.

Et specielområde som dette er kun få myndigheder skruet sammen til at kunne løse. Derfor er den indsats, som i yder i Foreningen SAVN af uvurderlig stor betydning, og vi håber, at Lillebrorprisen vil være med til dels at være et slags skulderklap og dels give mulighed for flere aktiviteter ikke mindst i forhold til børnene og unge til forebyggelse af negativ social arv.